Školení pro účetní obcí, měst a jejich příspěvkových organizací

V číslech jsme 
opravdu doma

small-01

Problematika dlouhodobého majetku

18. června 2020

• DM z účetního a daňového hlediska 
• Vstupní ceny
• Zatřiďování majetku
• Problematika zařazování staveb 
• Odpisy účetní a daňové
• Opravy, technická zhodnocení a modernizace
• Technická zhodnocení nájemcem-řešení, vyrovnání
• Inventarizace 
• DPH a majetek

small-02

DPH obcí a příspěvkových organizací

17. září 2020

• Vazba jednotlivých ustanovení zákona na daňovou praxi
• Postup u nároku na odpočet krácením § 75
• Postup u nároku na odpočet krácením § 75
• Problematika zdanění u prodeje pozemků (zasíťování)
• Příklady výpočtů
• Problematika kontrolního hlášení a vazba na daňové přiznání
• Metodické pomůcky rozhodovacích procesů u DPH

small-03

Ostatní daně

1. října 2020

• Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací 
• Teoretická příprava zákona 586/1992 Sb. 
• Veřejně prospěšný poplatník
• Způsoby výpočtu
• Silniční daň u obcí
• Problematika silniční daně u obcí a jejich PO 
• Daně z příjmu ze závislé činnosti
• Benefity a jejich vazba na zdanění, osvobození 
• Srážkové daně
• Změny v roce 2020
• KKSP - sociální fond, benefity osvobozené od daně a zdaněné z pozice zaměstnavatele i zaměstnance
• Závislá činnost, doložení odpočitatelných položek, slev, roční zúčtování daně z pozice mzdové účetní

Cena

1 500 Kč + DPH/1 školení,
při objednání celého cyklu školení 3 900 Kč + DPH/celý cyklus

 


Místo konání


Blank – účetní a daňová kancelář s.r.o.
Nádražní 142,
564 01 Dlouhoňovice, Žamberk

 


Přednáší


Ing. Vladimír Blank
daňový poradce se specializací na oblast veřejně prospěšných daňových subjektů

Objednávkový formulář