Jaký bude předpokládaný přístup finanční správy k darům na pomoc Ukrajině?

Na podporu dobrovolného dárcovství směřujícího k pomoci Ukrajině je připravena novela zákona o daních z příjmů, která bude mít zpětnou účinnost od začátku roku 2022. Tedy i dary poskytnuté před účinností novely bude možno uplatnit podle novelizovaných pravidel. Takto bude možné nově daňově zohlednit dary poskytnuté na účet ukrajinského velvyslanectví i dary, které byly poskytnuty na podporu obranného úsilí státu Ukrajina např. darování vojenského materiálu. Současně dochází ke zvýšení hranice pro odečet daru na 30 % základu daně za zdaňovací období roku 2022 u fyzických osob a u právnických osob pro zdaňovací období končící od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 (aktuální hranice je 15 % základu daně u fyzických osob a 10 % u právnických).

Nově dochází k osvobození i peněžních darů poskytnutých zaměstnavatelem svému zaměstnanci za účelem pomoci v tíživé životní situaci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Takový dar nebude posouzen jako sociální výpomoc zaměstnavatele, ale jako od daně osvobozené bezúplatné plnění z humanitárních nebo charitativních důvodů.