Od 1. 6. 2021 dochází k významným změnám v právní úpravě evidence skutečných majitelů na základě implementace 5. směrnice AML – zákon 37/2021, která byla do českého právního řádu zavedena v roce 2017.

Podstatnou změnou oproti dosavadní právní úpravě je zavedení přímých sankcí za nesplnění povinností stanovených zákonem, především pak při nezapsání žádného skutečného majitele do evidence. Právnické osobě či svěřenskému fondu může být v takovém případě uložena pokuta až do výše 500.000 Kč. Sankce mohou nastat poté, co soud rozhodl, že v zápisech do rejstříku jsou nesrovnalosti, a za přestupek skutečného majitele (pokud neinformuje společnost o tom, že se stal skutečným majitelem nebo neposkytne potřebnou součinnost pro potřeby zápisu záznamu do evidence). 

Citelným následkem nezapsání skutečného majitele u obchodních korporací je pak např. zákaz vyplacení podílu na zisku tomuto skutečnému majiteli či vyloučení jeho hlasovacího práva na valné hromadě.

Protože tento zákon zcela mění definice a způsob určení skutečných majitelů a dále přináší nové administrativní a civilní dopady na společnosti i jejich majitele, je nezbytné se důkladně ujistit, že Vaše přímo či nepřímo vlastněné či ovládané společnosti mají a budou mít i po 1. 6. 2021 zapsány správné údaje v evidenci skutečných majitelů. Přestože zákon o evidenci skutečných majitelů udává přechodné období 6 měsíců pro aktualizaci záznamů v evidenci, žádné přechodné období pro výše uvedené občanskoprávní dopady není výslovně stanoveno.