Z pohledu zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů je výkon funkce jednatele v rámci § 6 považován jako totožný s pracovním poměrem.  Pro splnění důkazního břemene správnosti vyplaceného stravenkového paušálu nicméně musíme zajistit stejné důkazní prostředky jako u běžných pracovníků.

Při poskytnutí tohoto příspěvku i osobám, které nejsou klasickými zaměstnanci, ačkoli práci rovněž vykonávají, např. jednatelům s.r.o., je nutné mít ujednání ve smlouvě o výkonu funkce. Je-li ve smlouvě vymezena určitá část pracovní doby (směna) a následně je i evidována například v evidenci docházky, pak lze i jednateli poskytnutý peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál) posoudit jako příjem do stanoveného limitu (pro rok 2021 je limit 75,60 Kč) od daně osvobozený. I na straně společnosti lze tento příspěvek při splnění podmínek uplatnit jako daňově účinný náklad. Uvedené platí, pokud přítomnost jednatele v práci během vymezené části pracovní doby (směny) trvá alespoň 3 hodiny.

V případě, že společnost tedy poskytuje jednateli stravenkový paušál, doporučujeme ve smlouvě o výkonu funkce vymezit pracovní dobu či úvazek a v daný konkrétní měsíc mít vazbu stravenkového paušálu na evidenci odpracovaných směn.